Similia Similibus Curantur

HOLİSTİK (BÜTÜNCÜL) TEDAVİLER

Batı tıbbı “Allopatik”tir. Allopatik (Heteropatik) tıp sistemi; ”contraria contrariis curantur” (zıddı, zıddıyla tedavi) ilkesine dayanır.

”Allos (hetero)”: Farklı, başka, diğer; “Pathos”: Hastalık anlamına gelir.

Allopatik tıpta tedavi yaklaşımı, esas olarak semptomların baskılanmasına yöneliktir.

Holistik tedaviler, Allopatik tıbba “alternatif” sistemlerdir. Tamamen farklı bir yaklaşımla, “Bütüncül” felsefeye dayanırlar.

Holistik (bütüncül) yaklaşım:

Holistik yaklaşıma göre yaşam bir bütündür. Organizmanın işlevleri birbiriyle ve tüm yaşamla bağlantılı, dinamik bir sistem içinde yer alır. Kişisel değerlendirme ise, “zihin – beden-enerji üçgeni” içinde yapılır. Holistik tedavi, bu döngüdeki dengeyi korumak ve canlının kendi doğasındaki iyileşme potansiyelini harekete geçirmek esasına dayanır.

Homeopatinin yanı sıra; “Akupunktur”, “Ayur-veda”, “Fitoterapi”, “Reiki”, “Su Jok Terapi” “Meridyen terapisi”, “Nöral terapi”, “Kayropraksi”, “Osteopati”, “Yoga”, “Tai chi chuan”, “Meditasyon”, “Kinesyoloji”,  “Taş terapisi”  ve “Naturopati” vb. yöntemler de, sağlığı koruma ve tedavide bütüncül yaklaşımı öngörürler. Her birinin, farklı bir uzmanlık eğitimi, kendine özgü metodu ve sistematiği vardır.

Tamamlayıcı tedavi kavramı
“Tamamlayıcı tedaviler” denildiğinde, Holistik yöntemlerin, Allopatik tedavilerin yanı sıra uygulanması anlaşılmaktadır. Bu kavramın oluşması, batı tıbbında, bir dönem dışlanmış olan bütüncül yöntemlere karşı daha olumlu bir tavrın gelişmekte olduğunu ifade eder. Bu açılım, özellikle koruyucu hekimlikte ve tıbbi tedavilerin çaresiz kaldığı durumlarda ön plana çıkar.