Similia Similibus Curantur

HOMEOPATİK İLAÇLAR

Homeopatik tedavinin yapı taşlarından birini, Homeopatinin temel ilkeleri doğrultusunda uygulanan ilaçlar oluşturur. Organon’un altıncı baskısı, ilaç üretimi ve kullanımı konusunda temel kaynaktır. Almanya’da bu ilaçların üretimi, kalitesi, denetimi yasal olarak düzenlenmiş ve Deutschen Arzneibuchs (DAB: Alman İlaç Kitabı) adıyla yayınlanmıştır. Kurallar ve standartlar, İlaç Üretim Yasasında (AMG-Arzneimittelgesetz) belirlenmiştir.

Homeopatik ilaçların ana maddeleri, en saf haliyle doğadan elde edilir;

1-Bitkiler (çiçekler, yapraklar, sebze ve meyveler, kökler, kabuklar, tohumlar vb) örneğin Chamomilla (papatya), Ledum (biberiye, kuş dili), Allium sativa (sarımsak), Belladonna (güzel avrat otunun meyvesi) vb.
2-Hayvansal maddeler ve bazı hayvanların salgıları; örneğin Sepia, (sübye, mürekkep balığı), Apis (bal arısı), Lachesis (yılan zehiri) vb.
3- Hastalıklı dokular, mikroorganizmalar vb.; örneğin Carcinosinum, Medorrhinum, Tuberculinum vb.
4- Kimyasal elementler, mineraller ve bileşimleri; örneğin Silicea (kuvars), Ferrum (demir), Sulphur (kükürt), Calcarea (kalsiyum) vb.

Doğadaki her Doğadaki her şey, Homeopatik ilaç olma potansiyelini içinde barındırır. Hahnemann, yaşadığı dönem içinde 100 civarında Homeopatik ilacı denemiş, bu ilaçlarla birçok hastalığı tedavi etmiştir. Günümüzde kullanılabilir Homeopatik ilaç sayısı 3000’i geçmekte ve bunlara yenileri eklenmeye devam etmektedir.

Homeopatik ilaçların en yaygın kullanılan formu “globül” dür.
“Globulus” ya da “globul” Latince bir sözcük olup “topçuk, kürecik” anlamına gelir. Taşıyıcı olarak kullanılan laktoz veya sakaroz globüllerine, belirli bir potens aktarılarak hazırlanır. Ortalama bir toz şeker tanesi büyüklüğündeki “tek” globül, ihtiyaca göre, dil altına konularak veya su ile solüsyon haline getirilerek kullanılır.

Günümüzde sıklıkla, Homeopatik ilaçların Allopatik yaklaşımla imal edildiğine ve kullanıldığına tanık oluyoruz. Örneğin dozu en az 10 globuliye eşit olan tabletler, kapsüller, kremler, merhemler, spreyler, enjekte edilebilen flakonlar, ampuller, göz damlaları, sürülebilen losyonlar hazırlanmaktadır. Birçoğunun içinde birden fazla Homeopatik ilacın etken maddesi bulunmaktadır. Homeopatlar böyle ilaçlara ihtiyatla yaklaşırlar çünkü tedavinin temeli, en küçük doz (dosis minima) ve her defasında tek ilaç (unitas remedii) kullanmaktır.