Similia Similibus Curantur

HOMEOPATİNİN TEMEL İLKELERİ

1- “Similia Similibus Curantur” (benzer, benzerini iyileştirir) ilkesi

2- “Materia Medica” (Homeopatik ilaç bilimi) bilgisi

3- “Unitas Remedii” (tek ilaç) ilkesi

4- “Dosis Minima” (en küçük doz) ilkesi

Homeopatik ilaçlar, Hahnemann’ın oluşturduğu dört temel prensibe uygun olarak kullanıldığında, herhangi bir yan etki yaratmadan şifalanmayı sağlar.

Bilinen en eski yazılı metinlerden olan Veda’larda bahsedilen “similia similibus curantur” (benzer, benzerini iyileştirir) ilkesi, Homeopatik tedavinin temelini oluşturur. Hahnemann, bu prensibi kullanarak, Homeopatik şifalandırmanın temellerini kurmuştur.  Tıp tarihi boyunca Hippokrates, Paracelsus ve İbn-i Sina gibi ünlü hekimler, aynı zamanda bir doğa kanunu olan bu prensibi tanımlamış, ancak, bu ilkeyi sistematik hale getiren, Dr. Hahnemann olmuştur.

Benzerlik ilkesi
Benzerlik prensibine göre, “Homeopatik ilaçların etkisi, bir hastalığın semptomlarına benzeyen,  ancak onun semptomlarından daha güçlü semptomlar oluşturmaya dayanır. Böylece her hastalık, kendisine benzeyen semptomları bütünüyle kapsayan, aynı zamanda hastalıktan daha güçlü olan bir ilaçla; çabuk, yumuşak, kökten ve kalıcı bir şekilde iyileşebilir” (Organon, Paragraf 27).

Materia Medica
Materia Medica, tedavide kullanılan ilaçların kaynaklarını, yapılarını, özelliklerini, kullanılış şekil ve miktarlarını konu alan ilaç bilimidir. Homeopatik tedavinin referans kaynağıdır. Hahnemann, kendi döneminde 100 civarında Homeopatik ilaç üzerinde çalışmıştır. İkiyüz yıldan bu yana, dünyanın muhtelif yerlerindeki Homeopatlar tarafından ilaç denemelerine devam edilmekte, böylece Materia Medica literatürü zenginleşmektedir. Günümüzde Homeopatik ilaç sayısı 3000’i aşmıştır.

Unitas Remedii ve Dosis Minima
Unitas remedii (tek ilaç kullanmak) ve dosis minima (en küçük doz), Organon’un altıncı (6.) baskısında önemle vurgulanır. Birden fazla etken madde ve yüksek dozda ilaç kullanımı yaşam enerjisinin dengesini bozar, şifalanmayı engeller. Bu nedenle, dosis minima ve unitas remedii, Homeopatik tedavi sisteminin belkemiğidir.