Similia Similibus Curantur

İyileştirme Sanatının Organon’u

Homeopati’nin temel kitabı olan “Organon” un 6. baskısı,  Klasik Homeopati Derneği tarafından Türkçe’ye tercüme edilerek dilimize kazandırıldı.