Similia Similibus Curantur

MİYAZMALAR (KRONİK HASTALIKLAR)

Miyazmaların tedavisi, Homeopatinin en büyük ayrıcalıklarından birisi olup, insanlığa paha biçilmez bir armağanıdır.
Kronik hastalıklar ve genetik miras

Homeopatik tedavide miyazmalar önemli bir yer tutar. “Miyazma (miasma)” kirlenmişlik, bulaşmışlık anlamına gelir. Homeopatide “genetik, kronik hastalıklar” anlamında kullanılmaktadır.

Miyazma, bulaşıcı hastalıklarla ilişkilendirilen ve kapsamı hala tartışılan bir kavramdır. Homeopatik miyazma teorisini Hahnemann şekillendirmiştir. Hareket noktası, tekrar eden hastalıklar olmuştur. Tedavi uyguladığı bazı hastaların tamamen iyileştiğini, bazı hastalarda ise semptomların bir süre sonra yeniden ortaya çıktığını görmüştür. Araştırmalarını bu alanda yoğunlaştırmış ve yıllar süren çalışmalar sonucunda, kronik hastalıkların, miyazmaların yani temelde var olan genetik hastalıkların dışa vurumu olduğunu belirlemiştir. Bu kuram, 1830 yılında yayınladığı “Kronik Hastalıklar” kitabının temelini oluşturmuştur. Hahnemann bu kitapta, miyazmaların yaşam enerjisinde dengesizlik yarattığını, hastalıklara meyilli bir durum (predispozisyon) ortaya çıkardığını, bu nedenle iyileşmenin sağlanamadığını yazmıştır.

Hahnemann, bedensel-zihinsel ve duygusal açıdan dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürdürül-düğünde, genetik hastalıkların yıllarca gizli kalabildiği, ancak yok olmadığı sonucuna varmıştır. Hahnemann’a göre travmalar, zorlu yaşam koşul-ları, uzun süreli ilaç kullanımı gibi etkenler yaşam enerjisini zayıflatıyor ve “uyuyan” miyazmalar su yüzüne çıkıyordu. Vücudun hem dış hem de iç kısmında kendini gösteren hastalık semptomları, kronik bir hastalık oluşturmak üzere alevlenen bir miyazmanın göstergesiydi.

Hahnemann, kronik hastalıkların büyük çoğunluğunun, üç kronik miyazmadan kaynaklandığını ifade etmiştir;

* Psora
* Sikozis
* Sifilis

Miyazmaların tedavisi, Homeopatinin en büyük ayrıcalıklarından birisi olup, insanlığa paha biçilmez bir armağanıdır.

Hahnemann’a göre; bu miyazmalar, atalarımızdan bize miras kalan genetik yapının bir parçasıdır ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Hahnemann, “Kronik Hastalıklar” kitabında miyazmalar hakkında ayrıntılı bilgi verir.